چکیده

مناطق آزاد، علی­رغم گستره جغرافیایی محدود آنها، با توجه به فلسفه وجودی متمایز و نوع مدیریت ویژه آنها، در صورت بکارگیری سیاست­های کارا و اصولی می­توانند به­عنوان کانون­هایی کوچک، اما با نقش­آفرینی­های اقتصادی کلان در عرصه معادلات ژئواکونومیکی ظاهر شوند. البته، نقش­آفرینی اقتصادی کلان این مناطق در معادلات ژئواکونومیکی، تا حد زیادی تحت تأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه می­باشد. در همین راستا، در این مقاله، سعی شده است، نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در شمال غرب ایران، با توجه به واقعیت­های ژئوپلیتیکی منطقه (پیوستگی­ها و وحدت فضایی، زبانی، فرهنگی و به عبارتی پیوستگی­های ژئوپلیتیکی منطقه آذربایجان ایران با حوزه­های ژئوپلیتیکی قفقاز، آسیای مرکزی و آناتولی) به­عنوان دروازه ورودی و ارتباطی ایران با کشورهای CIS و نقش و پتانسیل­های ژئواکونومیکی آن در بطن این منطقه به­عنوان گره­گاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. بنابراین، سئوال اصلی این مقاله، این است که نقش منطقه آزاد ارس، بلحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در عرصه مبادلات تجارتی ایران چگونه است؟

واژگان کلیدی: منطقه آزاد، ارس، ژئوپلیتیک و ژئواکونومی

اسامی نویسندگان به ترتیب: علی ولیقلی­زاده و رضا الله­وردی­زاده


این مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک متعلق به انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/73613891806.pdf