بررسی و تحلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران برای کشورهای مشترک المنافع

این مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_PDF/73613871302.pdf

/ 0 نظر / 31 بازدید