/ 2 نظر / 20 بازدید
ایوب اقبلی

سلام درصورت امکان عکس هایی بادورنمای روستا ازجاهای مختلف قراردهید بسیاربسیار متشکر