بررسی و تحلیل نقش کلانشهر تهران به عنوان مرکز قدرت در ایران

این مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی (تبریز) به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید به شماره 35 (بهار 90) این فصلنامه مراجعه نمایید.

/ 1 نظر / 32 بازدید
رحیم وند

سلام برای دسترسی به مقاله فصلنامه شماره35 سال 90 این شماره ندارد لطفا" در صورت ممکن به آدرس ایمل ارسال فرماییدوممنون شاشاسین.