بررسی مناسبات تجاری- اقتصادی ایران با کشورهای CIS از دید ژئواکونومیکی

این مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا متعلق به انجمن جغرافیایی ایران به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.magiran.com/ppdf/4091/p0409100230071-C2F3.pdf

/ 0 نظر / 23 بازدید