بررسی تأثیرات عادی سازی روابط ترکیه- ارمنستان بر مناسبات آذربایجان با ترکیه

این مقاله در فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز متعلق به دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ایران به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید به شماره 71 (پاییز 89) مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 26 بازدید