بررسی و تحلیل نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران

این مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی) به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_PDF/53413886004.pdf

/ 0 نظر / 34 بازدید