# آب

بررسی و تحلیل نقش آب به عنوان یک ابزار سیاسی در مناقشه اسرائیل - فلسطین

این مقاله در فصلنامه علمی- ترویجی سیاست خارجی متعلق به دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ایران به چاپ رسیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید