# ایران

ریشه های ژئوپلیتیکی تنش اخیر در روابط ایران - جمهوری آذربایجان

منبع: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه http://fa.merc.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/tabid/127/ArticleId/1586/-a-href-http-fa-merc-ir-Default-aspx-tabid-226-a.aspx
/ 5 نظر / 32 بازدید

چالش های جغرافیایی - سیاسی حمله احتمالی به ایران

علی ولیقلی‌زاده، پژوهشگر مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی اخیراً فضای بین­ المللی شاهد تهدیدهای مختلف از سوی اسرائیلی­ ها، آمریکائی­ها و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

مبانی جغرافیایی- سیاسی مکان­گزینی پایتخت ها در ایران

  پدیدآورنده: زهرا احمدی پور، علی ولیقلی زادهناشر: پاپلی - 1390 معرفی کتاب مبانی جغرافیایی- سیاسی مکان­گزینی پایتخت ها در ایران بحث اصلی این کتاب، بررسی نقش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

دور جدید مناسبات آنکارا ـ باکو در غفلت ژئوپلیتیکی ایران

علی ولیقلی‌زاده، پژوهشگر مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی     اصولاً، غفلت ژئوپلیتیکی را می‌توان کوتاهی یا ناتوانی دولت‌ها در استفاده از تعلقات ژئوپلیتیکی در فضاهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید