بررسی و تحلیل روابط جدید ترکیه - اسرائیل از دید ژئوپلیتیک

این مقاله در فصلنامه مطالعات منطقه ای متعلق به مرکز مطالعات استراتژیک ایران به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید به شماره 42 (پاییز 90) مراجعه نمایید.

/ 1 نظر / 25 بازدید