بنیان های ژئوپلیتیکی توسعه مناسبات ترکیه با عراق

این گزارش پژوهشی توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1390 به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل پژوهش می توانید به خود مرکز مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 25 بازدید